Developer


KLM Sliač s.r.o. je dcérskou spoločnosťou KLM real estate a.s. ktorá sa zameriava na development územia a zhodnocovanie financií.

Zakladatelia spoločnosti KLM real estate a.s. sa zameriavajú na development území v rámci Slovenskej republiky, so špecializáciou na prípravu pozemkov, inžinierskych sietí a development od roku 2003. Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti je development obchodných centier, retail parkov, logistických parkov, apartmánov, bytových domov a individuálnej bytovej výstavby.

Referencie

Výber developerom realizovaných rezidenčných projketov
TERCHOVÁ - APARTMÁNOVÝ KOMPLEX DREVENÍC
TYP PROJEKTU: APARTMÁNY
LOKÁCIA: TERCHOVÁ
OBDOBIE REALIZÁCIE: 2009
BYTOVÝ DOM SLÁVIČIE ÚDOLIE
TYP PROJEKTU: INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA
LOKÁCIA: BRATISLAVA
POLYFUNKČNÝ OBJEKT ATRIUM
TYP PROJEKTU: BYTOVÉ DOMY, POLYFUNKCIA
LOKÁCIA: ŽILINA
OBDOBIE REALIZÁCIE: 2008 - 2011
POZEMKY NA IBV GBEĽANY II
TYP PROJEKTU: INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA