Vyberte si pozemok

Ideálne pozemky pre vaše idylické bývanie na Sliači.

Pozemok č. 69 Výmera: 972 m2
Stav: voľný
Cena : 233 280 €
Mám záujem
Pozemok č. 70 Výmera: 758 m2
Stav: voľný
Cena : 189 500 €
Mám záujem
Pozemok č. 71 Výmera: 758 m2
Stav: voľný
Cena : 189 500 €
Mám záujem
Pozemok č. 72 Výmera: 758 m2
Stav: voľný
Cena : 189 500 €
Mám záujem
Pozemok č. 73 Výmera: 730 m2
Stav: voľný
Cena : 182 500 €
Mám záujem
Pozemok č. 74 Výmera: 514 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 75 Výmera: 504 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 76 Výmera: 580 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 77 Výmera: 589 m2
Stav: voľný
Cena : 153 140 €
Mám záujem
Pozemok č. 78 Výmera: 590 m2
Stav: voľný
Cena : 153 400 €
Mám záujem
Pozemok č. 79 Výmera: 661 m2
Stav: voľný
Cena : 171 860 €
Mám záujem
Pozemok č. 81 Výmera: 1 502 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 82 Výmera: 1 658 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 83 Výmera: 1 111 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 66 Výmera: 528 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 67 Výmera: 571 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 65 Výmera: 553 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 64 Výmera: 494 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 63 Výmera: 505 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 2 Výmera: 524 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 61 Výmera: 591 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 60 Výmera: 596 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 59 Výmera: 528 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 58 Výmera: 507 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 57 Výmera: 499 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 119 760 €
Pozemok č. 56 Výmera: 503 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 55 Výmera: 520 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 54 Výmera: 512 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 53 Výmera: 513 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 123 120 €
Pozemok č. 51 Výmera: 501 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 50 Výmera: 490 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 117 600 €
Pozemok č. 49 Výmera: 496 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 48 Výmera: 512 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 47 Výmera: 504 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 146 160 €
Pozemok č. 46 Výmera: 508 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 45 Výmera: 514 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 44 Výmera: 501 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 43 Výmera: 546 m2
Stav: voľný
Cena : 158 340 €
Mám záujem
Pozemok č. 42 Výmera: 503 m2
Stav: rezervovaný
Pozemok č. 41 Výmera: 501 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 40 Výmera: 500 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 120 000 €
Pozemok č. 39 Výmera: 500 m2
Stav: voľný
Cena : 145 000 €
Mám záujem
Pozemok č. 38 Výmera: 500 m2
Stav: voľný
Cena : 145 000 €
Mám záujem
Pozemok č. 37 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 36 Výmera: 500 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 35 Výmera: 615 m2
Stav: voľný
Cena : 178 350 €
Mám záujem
Pozemok č. 24 Výmera: 502 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 25 Výmera: 505 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 26 Výmera: 508 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 27 Výmera: 503 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 28 Výmera: 508 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 29 Výmera: 504 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 30 Výmera: 516 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 31 Výmera: 531 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 32 Výmera: 517 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 33 Výmera: 517 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 34 Výmera: 520 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 68 Výmera: 740 m2
Stav: voľný
Cena : 177 600 €
Mám záujem
Pozemok č. 3 Výmera: 653 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 156 720 €
Pozemok č. 1 Výmera: 737 m2
Stav: voľný
Cena : 176 880 €
Mám záujem
Pozemok č. 62 Výmera: 693 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 166 320 €
Pozemok č. 14 Výmera: 719 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 15 Výmera: 680 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 16 Výmera: 658 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 17 Výmera: 643 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 18 Výmera: 613 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 19 Výmera: 657 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 20 Výmera: 589 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 21 Výmera: 595 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 22 Výmera: 584 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 23 Výmera: 574 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 52 Výmera: 649 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 4 Výmera: 915 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 5 Výmera: 905 m2
Stav: rezervovaný
Cena : 199 100 €
Pozemok č. 6 Výmera: 897 m2
Stav: voľný
Cena : 215 280 €
Mám záujem
Pozemok č. 7 Výmera: 887 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 8 Výmera: 879 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 9 Výmera: 869 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 10 Výmera: 861 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 11 Výmera: 851 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 12 Výmera: 861 m2
Stav: predaný
Pozemok č. 13 Výmera: 753 m2
Stav: predaný
Číslo pozemku Variant Rozloha Cena s DPH Stav
69 L 972 m2 233 280,00 € voľný Mám záujem
70 S 758 m2 189 500,00 € voľný Mám záujem
71 S 758 m2 189 500,00 € voľný Mám záujem
72 M 758 m2 189 500,00 € voľný Mám záujem
73 M 730 m2 182 500,00 € voľný Mám záujem
74 S 514 m2 - predaný
75 S 504 m2 - predaný
76 S 580 m2 - predaný
77 S 589 m2 153 140,00 € voľný Mám záujem
78 S 590 m2 153 400,00 € voľný Mám záujem
79 M 661 m2 171 860,00 € voľný Mám záujem
81 L 1502 m2 - predaný
82 L 1658 m2 - predaný
83 L 1111 m2 - predaný
66 S 528 m2 126 720,00 € predaný
67 S 571 m2 137 040,00 € predaný
65 S 553 m2 - predaný
64 S 494 m2 - predaný
63 S 505 m2 - predaný
2 S 524 m2 - predaný
61 S 591 m2 - predaný
60 S 596 m2 - predaný
59 S 528 m2 - predaný
58 S 507 m2 - predaný
57 S 499 m2 119 760,00 € rezervovaný
56 S 503 m2 - predaný
55 S 520 m2 - predaný
54 S 512 m2 - predaný
53 S 513 m2 123 120,00 € rezervovaný
51 S 501 m2 - predaný
50 S 490 m2 117 600,00 € rezervovaný
49 S 496 m2 - predaný
48 S 512 m2 - predaný
47 S 504 m2 146 160,00 € rezervovaný
46 S 508 m2 - predaný
45 S 514 m2 - predaný
44 S 501 m2 - predaný
43 S 546 m2 158 340,00 € voľný Mám záujem
42 S 503 m2 - rezervovaný
41 S 501 m2 - predaný
40 S 500 m2 120 000,00 € rezervovaný
39 S 500 m2 145 000,00 € voľný Mám záujem
38 S 500 m2 145 000,00 € voľný Mám záujem
37 S 500 m2 - predaný
36 S 500 m2 - predaný
35 S 615 m2 178 350,00 € voľný Mám záujem
24 S 502 m2 - predaný
25 S 505 m2 - predaný
26 S 508 m2 - predaný
27 S 503 m2 - predaný
28 S 508 m2 - predaný
29 S 504 m2 - predaný
30 S 516 m2 - predaný
31 S 531 m2 - predaný
32 S 517 m2 - predaný
33 S 517 m2 - predaný
34 S 520 m2 - predaný
68 M 740 m2 177 600,00 € voľný Mám záujem
3 M 653 m2 156 720,00 € rezervovaný
1 M 737 m2 176 880,00 € voľný Mám záujem
62 M 693 m2 166 320,00 € rezervovaný
14 M 719 m2 - predaný
15 M 680 m2 - predaný
16 M 658 m2 - predaný
17 M 643 m2 - predaný
18 M 613 m2 - predaný
19 M 657 m2 - predaný
20 M 589 m2 - predaný
21 M 595 m2 - predaný
22 M 584 m2 - predaný
23 M 574 m2 - predaný
52 M 649 m2 - predaný
4 L 915 m2 - predaný
5 L 905 m2 199 100,00 € rezervovaný
6 L 897 m2 215 280,00 € voľný Mám záujem
7 L 887 m2 - predaný
8 L 879 m2 - predaný
9 L 869 m2 - predaný
10 L 861 m2 - predaný
11 L 851 m2 - predaný
12 L 861 m2 - predaný
13 L 753 m2 - predaný

Odoslať